Undervisningsmateriale om verden i Østersøen

Der er mere mellem sandkorn og græshalm

Hvem skulle have troet det? En dykning på det lave vand i Østersøen åbenbarer, hvor mangfoldigt livet i og på sandbunden er, selvom det synes øde, og hvilke typiske dyr og planter der gemmer sig i de dybgrønne søgræsarealer. Men også truslerne på disse levesteder præsenteres.

Koncepter for undervandsaktiviteter

Disse koncepter for undervandsaktiviteter er blevet til i UNDINE II. Koncepterne indeholder en række aktivitetsbeskrivelser som værktøj for lærere, naturguider og andre undervisere, som beskæftiger sig med lærings- i og oplevelsesaktiviteter med fokus på Østersøens undervandsverden. Med disse koncepter kan nysgerrige i alle aldre komme på opdagelsesrejse under overfladen.

Til alle Østersø-besøgende.

Identifikationshjælp

De havboere, man møder oftest i fladvandsområderne i Femern Bælt-regionen, er inddelt i grupper på disse identifikationsplancher med informationer om størrelse. Det er perfekt i kombination med UNDINE-artsidentifikationssiderne i online-portalen!

Til alle Østersø-besøgende.

Den store eftersøgning på stranden

På Østersøstranden kan man finde forskellige dyr, planter og genstande. Børn kan, hvis de har en spand og opgavelisten med, lede målrettet efter skatte på stranden.

Til alle Østersø-besøgende.

Levende organismer under mikroskop

Spørgsmålene på papiret er en hjælp til mikroskoperingen, så man kan observere de organismers særegenheder, der lever i fladvandet. De første spørgsmål er nemme, men spørgsmål nr. 2 og 3 er dog noget vanskeligere og lumske.

Til alle Østersø-besøgende.

„Bingo!“ i fladvandet

Når man er på fiskeri med ketcher i Østersøen skal man finde og samle alle arter på bingo-kortet. Deltagerne koncentrerer sig på denne måde om hele den brede vifte af dyrearter, der lever i Østersøen og kan studere dem nøjere.

Til børn over 7 år.

„Bingo!“ tørskoet

Billederne af de mest hyppige Østersø-beboere skal tildeles de artsnavne, der står på et bingo-kort. På en legende måde lærer deltagerne arterne at kende.

Til børn over 7 år.

Østersø-memory

En spændende jagt efter billeder, der matcher parvis, kræver koncentration og en god hukommelse. Den, der til sidst har flest kort-par, har vundet spillet.

Til børn over 5 år.

Østersø-memory med en twist

Der kræves både koncentration og kendskab til dyrearterne, når deltagerne skal få billede og artsnavn til at passe sammen. Den, der til sidst har flest kort-par, har vundet spillet.

Til børn over 9 år.

Næringskæde-stratego

Direkte fra kilden får eleverne viden om, hvordan en næringskæde fungerer i Østersøen, og hvordan en naturkatastrofe kan ændre vores tilsyneladende så godt organiserede verden. Et strategispil til at varme op på, lege og lære!

Til børn over 9 år.

Quiz og byt – Spættet Sæl

En aktivitet som er god til at træne elevernes ordforråd, viden og færdigheder. Metoden er her eksemplificeret med Spættet Sæl, men kan bruges med alle andre arter.

Til børn over 9 år.