Skip to main content

Film download

Filmene som er produceret i projektet kan downloades her. De tilbydes i forskellig kvalitet og længde. Alle film i full HD (1920 x 1080 pixels) kan downloades som *.mp4-filer, og alle SD-film (720 x 480 pixels) kan downloades som *.wmv-filer.

Inledning

Kort oversigt

Generel oversigt (52:16 min)

Træn dine øjne (06:16 min)


Film om levesteder

Blødbund

Ålegræsenge

Hårdbund

Muslingebanker

Åbent vand


Film om områder

Møns Klint (06:22 min)

Stege (06:45 min)

undervandssti sydsjælland (06:28 min)

Avnø Fjord (04:38 min)

Avnø Fjord - Snorkeldykning (07:31 min)

Miljøuddannelse

"Livet i sandbund og enge af ålegræs"