Taucher-Monitoring der Ostsee (TaMOs)

TaMOs-projektet er målrettet alle erfarne dykkere i Nordtyskland og beskæftiger sig med indsamling, analyse og evaluering af havbiologiske og – geologiske data fra Østersøen. TaMO's er hovedsageligt et projekt der skal dokumentere og demonstrere dagligdags forandringer i Østersøen. Der tilbydes gratis seminarer til alle interesserede dykkere, der gør det muligt for dem at deltage i projektet og indsamle og præsentere deres egne miljømæssige observationer.

Registreringen af dyr, planter og sedimentfordeling er vigtige parametre for at få et statisk overblik over habitaterne i Østersøen og vurdere deres tilstande. Det er at let at registrere de forskellige forhold, hvis først man ved, hvordan man gør det rigtigt.

Yderligere Informationer:

www.tauchmonitor.de