UNDINE projektets mål

„Kun det man holder af, beskytter man“

Projekt UNDINE er del af EUs dansk-tyske INTEREG IVA program i Femern Bælt regionen. I perioden fra 2012 til 2015 arbejder projektet med forskellige initiativer på områderne mediedesign, turisme, vandsport og miljøundervisning; alle sammen med fokus på Femern Bælt-regionens særlige undervandsverden. Det gælder om at skærpe befolkningens og gæsternes bevidsthed og værdsættelse af Østersøen og dens særlige behov for beskyttelse.

Undervandsfilm

Projektets omdrejningspunkt er autentiske korte filmoptagelser af de forskellige brakvandslivsrum og deres beboere. Filmene vil blive vist gratis mange steder i programregionen, fra cafér og restauranter til dykkercentre, eller linket til søkort for lystsejlere etc.

Kort over dykkersteder

Ved hjælp af nemme, vandfaste undervandskort samt hjælp til artsbestemmelse vil især dykkere blive gjort opmærksom på udvalgte og særlige habitatområder samt tilhørende organismer i Østersøens lavvandsområder. Ligeledes vil der blive udarbejdet illustrerede og detaljerede kort over udvalgte dykkersteder i Tyskland. Kortene vil være tilgængelige på relevante informationssteder for at skabe nysgerrighed og sikre, at så mange interesserede som muligt vil få adgang til dem.

Guidede snorkel-ture

Østersøen skal også tilgængeliggøres for ikke-dykkere. Derfor udvikles i projektet særlige tilbud og undervisning i snorkeldykning, som giver mulighed for udflugter i det lave vand. Dertil anskaffes mobile enheder med udstyr og informationsmaterialer, som kan bruges forskellige steder i regionen.

Undervisningsplancher, WebCams, brochurer & Co.

Det skal også være muligt at opleve Østersøens undervandsverdenen uden at dykke eller snorkle. Derfor vil der blive udviklet plancher til strande, oplevelsesstationer, interaktive søkort for lystsejlere samt en række trykte brochurer, som ved hjælp af qr-coder kobles til projektets omfattende internetbaserede portal.

Den marine miljøundervisning

I Femern Bælt regionen findes allerede en del marine miljøundervisningstilbud, som f.x. på BUNDs Umwelthaus Neustadt, på Avnø Naturcenter eller GeoCenter Møns Klint. Centrenes eksisterende undervisningstilbud skal ved hjælp af projektet udvides til også at omfatte Østersøens undervandsnaturrum med tilhørende undervisningsmaterialer, som suppleres af projektets filmoptagelser. Alle udviklede undervisningsmaterialer stilles til rådighed for andre interesserede og aktører i regionen.

Offentlighedsarbejde

Pressemeddelelser, foredrag samt forskellige informationsaktiviteter omkring Østersøens skønhed, økologi og bevarelsesværdighed er del af projektet og vil ved forskellige lejligheder skabe fokus på projektet og skærpe offentlighedens interesse.