Skip to main content

Undervandsfilm fra Østersøen

I projekt UNDINE blev der optaget forskellige undervandsfilm, som viser mangfoldigheden, skønheden og nødvendigheden for beskyttelse af vores brakvandsområder. Filmene giver et unikt indblik i Østersøens lavvandede kystområder og deres beboere, som hidtil ikke er blevet dokumenteret på denne måde. Samtidig kan filmene bruges til undervisningsformål i forskellige sammenhæng, hvor Østersøens undervandsverden indgår.

Links til videoerne

Indledning: et overblik over undervandsverden i Femernbæltregionen (uden lyd)
Livsrum: indledning til de forskellige biotoper i Østersøen (uden lyd)
Steder: indblik i dykkersteder på dansk side og særlige naturobservationer (uden lyd)
Miljøuddannelse: dokumentation med kommentar
 

Brug af UNDINE-filmene

Filmene, som er blevet udviklet i projekt UNDINE, kan ses online i høj kvalitet eller kan blive vist på andre monitorer. Man kan også downloade filmene i ringere opløsning under fanebladet Materiale-Download. Så kan filmene også bruges offline i forskellige sammenhæng og vises på forskellige medier.

Filmene uden lyd er beregnet til fremvisning på turistinformationer, i dykkerklubber og ved andre offentlig tilgængelige steder.

Filmene med dansk eller tysk sprog, som fremhæver specielle aspekter af det lokale undervandsverden, kan bruges af lærer, pædagoger og naturvejledere i både skoler og anden form for undervisning.

Derudover vises to film fra det tyske Amt for Naturbeskyttelse, som informerer omkring Natura-2000-områder i Femernbæltergionen samt marsvinene, som er hjemmehørende her.
 

Oprindelse af UNDINE's foto- og filmmateriale

De fleste optagelser som vises i UNDINE's film og fotoarkiv er indsamlet og frit stillet til rådighed af snorkeldykkere og flaskedykkere, som dykker i Femernbæltregionen. Derudover har projektet også modtaget film fra videnskabelige institutioner. Materialet er blevet bearbejdet af AG GeoMedien CAU Kiel

Alle film, som informerer om de forskellige kystregioner i Danmark, er blevet produceret af Søren Larsen, havbiolog og professionel undervandsfilmfotograf. Søren er tilknyttet projektet som faglig konsulent for partneren Vordingborg Udviklingsselskab A/S.

Vi siger tak til alle der har bidraget med engagement og viden til filmene!