Sie befinden sich hier

Inhalt

UNderwater DIscovery and Nature Experience

© Dietmar Reimer - Et dyk i Østersøen
© Dietmar Reimer - Skrubbe på sandbund
© Dietmar Reimer - Snorkeldykning med vandmand
© Dietmar Reimer - Søstjerne på gaffeltang
© Dietmar Reimer - Strandkrabbe i forsvarsposition
Østersøen: den ukendte skønhed

Blomstrende ålegræsenge, tæt bevoksede revler og sandbundens perfekte skjulesteder for beboerne – ikke lige de første tanker der strejfer os, når vi tænker på vores Østersø. Det kan dog betale sig at tage et kik under vandoverfladen og opdage fascinerende livsfællesskaber, tilpasninger, former og farver lige ved vores egen strandkant. Særligt et dyk ned i Femern Bælt-regionens dybe salte sejlrender, algeskove og muslingebanker er fortryllende. Undervandsverdenerne her rummer en særlig høj arts- og strukturrigdom, hvis lige ikke findes andre steder i Østersøen.

Østersøens kendte problemstillinger

Hvis vi kunne bevæge os under vandet, lige så frit som vi kan på landjorden, ville vi nok oftere tage et dyk; og mange flere beboere i Femern Bælt Regionen ville kende værdien af vores lokale havmiljø. Og vi vil sikre den mod forurening, overfiskeri, opvarmning og næringsstofbelastning. Østersøen er et følsomt brakvandsområde og samtidig meget trafikeret. Den har været udsat for miljøbelastninger igennem årtier og er i fare på meget store områder. Men hvordan skal man værne om den og beskytte den, hvis ikke man kender den tilstrækkeligt?

UNDINE: Havbeskyttelse igennem miljøbevidsthed

For at kunne yde den bedste beskyttelse af Østersøen er det vigtigt, at både offentligheden og især de aktive brugere samt myndighederne kender Østersøens økologiske betydning og værdsætter den. På denne baggrund sætter projekt UNDINE sine sejl. Den overordnede målsætning for dette dansk- tyske samarbejdsprojekt i Femern Bælt området er at øge kendskabet til Østersøens imponerende undervandsverden. Målgrupperne er lystsejlere, dykker- og snorkelentusiaster samt borgere og gæster i begge lande. UNDINEs titel er målet: „UNderwater DIscovery and Nature Experience“. Projektet skal opgradere Femern Bælt-regionens udbud af kvalitetsturistoplevelser, som samtidig øger forståelsen for Østersøens følsomhed.

UNDINE: I fællesskab værnes omkring Østersøen

I tæt samarbejde med erfarne danske og tyske partnere med baggrund i miljøundervisning, naturfredning, turisme og mediedesign ønsker leadpartner BUND – Landsforbundet for Slesvig-Holsten at sætte fokus på Østersøen. Fra 2012 til 2015 vil der, i begge lande, blive arbejdet med udvikling af undervisningstilbud og naturoplevelser samt et tværfagligt samarbejde omkring Østersøens beskyttelse. På denne måde skal bevidstheden om vores marine økologiske systemer og deres fornødne beskyttelse fremmes hos regionenes befolkning og gæster.

Kontextspalte

UNDINE-App

UNDINE ist jetzt immer dabei – als App für Android-Smartphones! Hier geht's zum kostenlosen App-Download und hier zur Web-Version.

Film om Østersøen

Afslapning, viden og dybe indblik i den våde verden i Femern Bælt fås med UNDINE-filmene.

Online-Østersø-spil

Dyk virtuelt ned i Østersøen og lær de mange havboere at kende, når du går på skattejagt!

Bogen om Østersøen

Undervands-Fotograf Dietmar Reimer sætter spot på flora og fauna i det lave vand ved kysterne. Læs mere...

Gemeinsame Ziele

UNDINE ist Partner der Aktion "Das Meer – Unser Blaues Wunder". Mehr...