Molboøsters (Arctica islandica)

Islandmuslingen eller Molboøsters er den eneste endnu levende repræsentant af en tidligere meget stor muslingefamilie med mange forskellige arter. Den er karakteriseret ved en meget langsom udvikling, og at den kan blive meget gammel: I Nordamerika har man kunnet finde eksemplarer, som er næsten 250 år gamle.

Kendetegn: Islandmuslingen har et uforligneligt ydre: et rundt, hvælvet og meget tykt hus. Skallens yderhinde er hos voksne eksemplarer sort og hos unge individer glinsende orange-brun. Den er altid koncentrisk stribet. De to skalklapper har et næsten cirkulært omrids og kan blive op til 12,5 cm store. I Østersøen når de på grund af den lavere saltkoncentration en størrelse på kun ca. 8 cm. Låsebåndet sidder udvendigt og er meget kraftigt. Buklen ligger foran midten og peger fremad. De hvide skallers indersider udviser tydelige hæfter for de to lukkemuskler samt en kappelinje parallel med underkanten. Muslingen mangler kraftige ånderør og har derfor ingen kappebugt. Kropen er rødlig-gul, og den udstrækkelige, muskuløse gravefod er knækket af ved kroppen.

Formering: Islandmuslinger formerer sig via fritsvømmende larver, der udvikles fra æg og sædceller, der gydes i vandet af hunnerne henholdsvis hannerne. Afhængigt af vandtemperatur forbliver larverne 32-55 dage i det åbne hav, før de som unge muslinger indleder deres tilværelse på bunden. I Nordsøen og Østersøen bliver dyret kønsmodent som 10-15-årigt men først som 25-30-årigt i det nordlige Atlanterhav. Desuden bliver brakvandslevende islandmuslinger ikke så gamle som deres slægtninge i Atlanten. De er stærkt truede af fiskeri med bundtrawl, der anretter skader på dyrene og deres levesteder.

Forekomst: Arten forekommer på begge sider af det nordlige Atlanterhav men ikke, som navnet kunne forlede til at tro, i Arktis. I den vestlige Østersø er de udbredte indtil Arkonadybet. De lever nedgravede i sand eller slik, idet bagenden med ind- og udstrømningsåbningen rager op i vandet for filtrering.