GridviewListLogin

en | dk | de

Sortmundet Kutling (Neogobius melanostomus)

Kendetegn: Den Sortmundede Kutling har det typiske kutling-udseende og bliver 15-25 cm lang. Den kan skelnes fra Pomatoschistus-arter ved størrelsen. På den forreste rygfinne sidder en meget iøjnefaldende, sort øjenplet. I gydetiden er hannen af den sortmundede kutling helt sort.

Føde: Kutlingen lever af forskellige hvirvelløse dyr og småfisk men hovedsageligt af bløddyr.

Formering: Den Sortmundede Kutling gyder i perioden april-september og producerer omkring 3 mm store, ovale æg, der hæftes fast på sten og bevogtes af hannerne. Ungerne klækkes efter to uger, hvor de er fuldt udviklede. Kutlingen har intet larvestadie. Hunnerne bliver kønsmodne i en alder af 2-3 år, og hannerne i en alder af 3-4 år. Efter deres første gydesæson dør hannerne. På grund af sin evne til at brede sig og store formeringsevne anses kutlingen for en invasiv art, der optræder som konkurrent til hjemlige arter med hensyn til føde og plads.

Forekomst: Fiskens oprindelige udbredelsesområde er Sortehavet og Kaspiske Hav, hvor fisken lever i brak- og ferskvand. Den Sortmundede Kutling har imidlertid gennem den seneste snes år bredt sig med skibenes ballastvand til andre flodsystemer i Europa og breder sig stadig mere i Nord- og Østersøen. Desuden er de blevet ført ind i Great Lakes i Nordamerika, hvor den som nytilkommen er i færd med at brede sig kraftigt.